• View



 • 屏東縣屏東市兒童美語補習班>





 • View













 • View

  View





















 • Previous imageNext image













 • View













 • View





  View







  View

































 • View





 • var lightbox_ult_mid="spotlight_article_embedded1",lightbox_ult_mit="Article Body",lightbox_ult_site="news",lightbox_ult_region="TW",lightbox_ult_lang="zh-Hant-TW",lightbox_default_spaceid="2144404898";













 • View

  Share to Twitter





 • View





  var t_MediaGalleryBobaSpotlight_end = new Date().getTime();

























  Share to Pinterest



  1 - 25 / 30









  (中央社奧運採訪團里約8日電)中華隊柔道女將連珍羚在里約奧運女子柔道57公斤級復活賽,以1個有效打敗匈牙利選手卡拉卡斯,晉級銅牌戰。



  View



 • View

  連珍羚在8強賽僅僅開賽37秒就遭擊敗,落入復活賽後,連珍羚一雪前恥,以1個有效得分打敗卡拉卡斯(Hedvig Karakas),稍晚將爭取銅牌。1050809









  View























 • View











 • View











 • View











 • View























 • View

  View













  甘超宇陪加國奧運選手練球 赴奧運觀摩 (圖)

  View









  1 / 30



  View

  中央社



  View

  2016年8月12日週五 台北標準時間上午10時41分

  View



  Share to Facebook

  View









  Close

  var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();












  文章標籤
  創作者介紹

  錢從哪裡來

 • vrrbtcwn7e 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()